Saturday, February 26, 2011

Open Brief aan de Regering van de VS - Nederlandse Versie
Open Brief aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende (met betrekking tot) Wikileaks Julian Assange, en de grondbeginselen van (of fundamentele leerstellingen) van een democratie en een open maatschappij.

Aan President Obama, de Senatoren van de VS, en alle Congresleden van het Huis van Afgevaardigden (het Congres van de Verenigde Staten), Procureur-generaal Eric Holder, het Amerikaanse Ministerie van Justitie, en allen die betrokken zijn bij de pogingen om een proces aan te spannen tegen (een gerechtelijke vervolging in te stellen tegen) Julian Assange oprichter van de non-profit organisatie Wikileaks.

Wij zijn een groep van mensen verspreidt over de hele wereld met hele diverse achtergronden die zich verenigd hebben met een gemeenschappelijk doel, het verdedigen van Wikileaks en om de regering van de Verenigde Staten te vragen om hun pogingen te staken een zaak tegen Julian Assange te fabriceren. Wij willen de democratische principes verdedigen en onze fundamentele burgerrechten.

Wij zijn werkende mensen, wij zijn huisvrouwen, activisten, studenten en anderen, die geloven dat de regering haar macht ontleent aan de toestemming van het volk.(aan de inwilliging van hen die bestuurt worden) zoals bepaald in de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika. Maar dat burgers uitsluitend een gemeende betekenisvolle toestemming (inwilliging) kunnen geven wanneer ze volledig geïnformeerd zijn over de maatregelen (het gedrag - de handelswijze) van de regering. Niets schendt de Amerikaanse grondbeginselen, die zowel Amerikaanse burgers als ook niet Amerikanen inspireren, meer dan de gedachte dat "de regering het wel zal weten" en het recht heeft om zijn eigen mensen te misleiden (te bedriegen - in de maling te nemen - grapje).

De Wikileaks documenten hebben aan het licht gebracht (hebben onthult - hebben openbaart) dat de regering van de VS enorm belangrijke informatie geheim heeft gehouden voor de burgers van de Verenigde Staten zoals bijvoorbeeld het feit dat de US regering afwist van de massamoorden op burgers in Irak ondanks het feit dat men volhield, (beweerde) er niets vanaf te weten(er niet van op de hoogte te zijn) en dat de regering van de VS zijn wettelijke verplichting verzuimd heeft als een bezettingmacht toen men Irakese burgers overhandigde aan de Irakese politie, wetende (ervan op de hoogte zijnde) dat die burgers gemarteld en vermoord zouden worden.

Verder dat Amerikaanse regeringsfunctionarissen geloven dat de Afghaanse regering corrupt en weinig populair (ongeliefd) is, zelfs wanneer deze Afghaanse regering zo doet als of men vecht voor democratie in Afghanistan. Verder zijn US functionarissen extreem bezorgd over de veiligheid van de voorrad nucleaire wapens van Pakistan dat is een mogelijke zaak van leven en dood, die men verzwegen heeft van de burgers van de wereld.

Toen de New York Times op 26 juni 2010 de Wikileaks Afghaanse oorlogsberichten vrijgaf (publiceerde) was de krantenkop "De waarheid (de aanblik -het inzicht) is akelijker (troostelozer) dan de officiële versie van de oorlog in Afghanistan." Dit bracht volgens de Amerikaanse recordkrant aan het licht dat de Amerikaanse regering de waarheid verdoezelde (verstopte - trachtte te verbergen) voor zijn eigen mensen.

Is het nou werkelijk in orde (is het echt een goede zaak dat) dat de trotse burgers van de Verenigde Staten Wikileaks nodig hebben om belangrijke zaken te ontdekken die verborgen gehouden worden door de eigen regering (die de eigen regering probeert te verbergen) ?

Functionarissen van de Verenigde Staten beweren dat men het recht heeft om de Amerikaanse burgers te misleiden en Wikileaks en Julian Assange te vervolgen vanwege redenen van nationale veiligheid. Maar de bewuste informatie is duidelijk al bekend bij Amerika's vijanden. Het zijn de Amerikaanse burgers die de informatie onthouden werd. (Typisch het zijn altijd de burgers die een oor aangenaaid krijgen).

Informatie die belangrijk is voor hun beoordelingsvermogen om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen of ze wel of niet het oorlogvoeren van hun regering willen ondersteunen, inclusieve het in ernstige gevaar brengen van hun zonen en dochters, gevaar van verwondingen die tot kreupelheid leiden of zelfs doodgaan.
De bewering van de Amerikaanse regering dat Wikileaks gevaarlijk zou zijn voor de nationale veiligheid (gevaar zou opleveren) werd teniet gedaan (ongeldig gemaakt) door haar eigen Minister van Defensie, Robert Gates die zei:
"Is dit gênant ? (beschamend), Ja.
Is dit lastig (onhandig) ? Ja.
Zijn er consequenties voor het buitenlandse beleid van de VS ? Ik denk tamelijk bescheiden ! "
De Minister van Binnenlandse zaken van Duitsland, Thomas de Maiziere heeft verklaard: "Wikileaks is vervelend (hinderlijk - lastig -ergerlijk) maar geen bedreiging."
En de BBC heeft het volgende bericht (verslagen - gemeld - uitgezonden): "De Amerikaanse bondgenoten blijven onverstoord door de Ambassade Kabel lekken." (klinkt niet dus - Cablegate lekken).

Het resultaat van alle vervolging van Julian Assange door de Amerikaanse regering zal zijn om eerlijke informatie te beperken (te begrenzen - te beknotten) die Amerikaanse burgers ontvangen over het buitenlandse beleid van hun regering. Maar de Amerikaanse regering kan niet de democratie in het buitenland bevorderen door de democratie in eigen land te begrenzen.

Wij dringen er bij U op aan om de ondemocratische vervolging van Wikileaks te stoppen en in de plaats daarvan lering te trekken uit deze situatie door het publiek te voorzien van de eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie waar een democratie van afhankelijk is.